mittaus.lapinamk.fi

Arctic Power

Kylmähuoneen lämpötilaseuranta
Energiankulutusmittareiden seuranta
Sääasemaskripti webbisivuille
Arctic Power SVN

Sääasemat

Sääasemien seuranta
Sääaseman valinta (detailed info)

Pilke

Salmenvaaran sääasema (Latest data string)

eSled

eSled muutoshistoria
eSled monitori

Sääasemadatan tarkastelu (avoin)

Sääasemat

CLT-koetalo mittausportaali

Mittausportaali

Lapin Energiakoulu (avoin)

Uusiutuvien energianlähteiden seuranta

Intelligent Road (avoin)

Intelligent Road -sivusto